Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Levoča

Región

Prešovský

Počet obyvateľov

266

Rozloha

1760 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1300

Chotár obce v nadmorskej výške 800 m tvoria lúky, pasienky a lesy a samotná obec sa rozprestiera v údolí, pozdĺž potoka Olšavica. Súčasná obec má okolo 270 obyvateľov. K obci je pričlenená osada Podproč, ktorá je zaujímavou chalupárskou lokalitou s ideálnym výhľadom na Spišský hrad a oblasť Podbraniska. Kataster obce je včlenený do turistických máp aj z dôvodu ideálnych podmienok pre cyklo-turistiku a lyžiarke bežecké športy. Ich trasy vedú obcou sú spojnicami Spiša a Šariša v nádhernej scenérii s panenskou prírodou. Prírodné podmienky a čistota prostredia vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj poľovníctva, ktoré je prezentované v poľovníckom združení Nižné Repaše. V obci prevláda hlavne poľnohospodárska činnosť, ktorá má dlhodobú tradíciu a vhodné podmienky, hlavne na chov dobytka a oviec. Na týchto základoch funguje aj poľnohospodárske družstvo Olšavica – Brutovce. Lesnú hospodársku činnosť v obci zabezpečuje Urbárske spoločenstvo.