Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oľšavica.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie 20.12.2023

Suma s DPH 139,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Skylink

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby 18.12.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 14,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 28.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 2 280,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 12.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 29,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 12.1.2024

Dátum platby 31.12.2023

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 48,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ IFOsoft s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Dátum vystavenia 22.12.2023

Dátum splatnosti 29.12.2023

Dátum platby 31.12.2023

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 66,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Michal Gurčík

Dodávateľ - Sídlo , 053 63 Spišský Hrušov

Dodávateľ - IČO 43018921

Prílohy

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum splatnosti 19.12.2023

Dátum platby 19.12.2023

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 63,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 10,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 14.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 112,89 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 59,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 29.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Ing. Veronika Kutková

Dodávateľ - Sídlo Levočská Dolina 10, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 31997571

Prílohy

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 20.12.2023

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Miloš Hrnčiar

Dodávateľ - Sídlo č.20, 053 73 Oľšavica

Dodávateľ - IČO 43915345

Prílohy