Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oľšavica.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 14.11.2023

Dátum splatnosti 28.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 31,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 21.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.11.2023

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Miloš Hrnčiar

Dodávateľ - Sídlo , 053 73 Oľšavica

Dodávateľ - IČO 43915345

Prílohy

Dátum vystavenia 6.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 152,16 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 4 620,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 3.11.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby 14.11.2023

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 53,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Michal Gurčík

Dodávateľ - Sídlo , 053 63 Spišský Hrušov

Dodávateľ - IČO 43018921

Prílohy

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 1.12.2023

Dátum platby 14.11.2023

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 11,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 14,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 168,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany

Dodávateľ - IČO 51883902

Prílohy

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 23,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 13.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 31.10.2023

Suma s DPH 490,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Brantner Nova, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Dátum vystavenia 29.10.2023

Dátum splatnosti 12.11.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 28.10.2023

Suma s DPH 29,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 13.10.2023

Dátum splatnosti 28.10.2023

Dátum platby 27.10.2023

Dátum evidencie 27.11.2023

Suma s DPH 47,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ BIGIMI, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44467613

Prílohy