Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oľšavica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Ing. Veronika Kutková

Dodávateľ - Sídlo Levočská Dolina 10, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 31997571

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.11.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.11.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2023

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ MEDISON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obchodná 16, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 36679135

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2023

Suma s DPH 215,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.10.2023

Suma s DPH 23 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 31.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Dodávateľ - Sídlo Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 42080312

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oľšavica

Objednávateľ - Sídlo Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica

Objednávateľ - IČO 00329444

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy