Preskočiť na obsah

Vystúpenie FS Jalinka v Telgárte

Zverejnené 8.8.2023.

  FS Jalinka vystúpila 22.7 v programe ozveny staroslovenčiny s liturgickými a aj svetskými piesňami.