Preskočiť na obsah

Daň z nehnuteľnosti

Zverejnené 24.1.2024.

❗️Nezabudnite na oznamovaciu povinnosť dane z nehnuteľnosti ❗️

Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31. januára. Povinnosť podať DP máte vtedy, ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Za aké nehnuteľnosti sa DP podáva

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností – daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome a daň z pozemkov. Čo všetko do týchto skupín patrí?

  1. Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné.
  2. Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory
  3. Pozemky – záhrady, dvory, stavebné pozemky, orná pôda a iné.